Deca i mladi u Lectoriumu Rosicrucianumu

Svaki čovek na ovom svetu je rođen s određenom svrhom. Cilj Omladinskog rada, koji je deo Lectoriuma Rosicrucianuma (LRC), je da dečije srce sačuva otvorenim za njihovu svrhu, tako da, kad je jednog dana prepoznaju, kao odrasli, izaberu svoj put nezavisno i sa ličnom odgovornošću.

Aktivnosti Omladinskog rada u Lectorium Rosicrucianumu su uglavnom namenjene deci i mladima čiji su roditelji članovi ili učenici LRC-a. Učestvovanje je dobrovoljno i nije obavezno.

Aktivnosti za decu i omladinu

Omladinski rad ne podrazumeva samo dečije službe u hramovima LRC-a, već i muziku, igre i zabavne aktivnosti u skladu sa svakom starosnom grupom. Tokom letnjih raspusta, deca i mladi su pozvani da učestvuju u međunarodnim letnjim kampovima.

Sve te aktivnosti pomažu da se očuva senzitivnost dečijeg srca i da se otvori za svoju životnu svrhu, tako da mogu da, kad odrastu, donose odluke odgovorno i nezavisno. Omladinski rad prestaje s 18 ili 19 godina starosti. Tada mlade osobe odlučuju da li, i u kom obimu, on ili ona, žele da ostanu povezani s LRC-om. Najveća vrednost daje se apsolutnoj slobodi u tom odlučivanju

Aktivnosti Omladinskog rada pripremaju učenici volonteri Lectorium Rosicrucianuma. Rukovodioci mladih paze na decu i mlade ljude. Oni nastoje da naglase važnost unutrašnje životne svrhe u svetlu univerzalne mudrosti. Oni prilagođavaju učenje deci i mladima, pomažu da se ona suštinski obogate i daju podršku dečijem razvoju.

Cilj Omladinskog rada

Za Rozenkrojcere, unutrašnja životna svrha dolazi kao rezultat razumevanja da je čovek dvostruko biće. Njegova materijalna pojava je smrtna i podvrgnuta je zakonima prirodnog sveta kakvog poznajemo, sa njegovim dualnostima dobra i zla, ljubavi i mržnje, rata i mira. Ali, u isto vreme, on nosi u svom srcu seme besmrtnog bića.

To seme se može rascvetati kao nova, besmrtna duša, „Ruža“ Rozenkrojcera. Ona komunicira s čovekovom svešću na vrlo specifičan način i deluje kao unutrašnji kompas. Čovekova životna svrha omogućuje toj ruži da cveta, tako da on može još jednom da doživi istinski Božiji duh unutar sebe, koji ga vodi u potpuno obnovljeno stanje života i nazad u „izgubljeni raj“ čovečanstva, dom duhovnih-duša.

Glas ruže je vrlo delikatan, a deca poseduju veliku senzitivnost za njene uticaje. Taj glas im govori spontano kroz dejstvo ljubavi, kao tihi poziv svesti i kao poriv za unutrašnjim ispunjenjem.

Simbol Omladinskog rada LRC

Ova ideja je opisana simbolom Omladinskog rada LRC-a. On prikazuje srce sa malim cvetom u svom centru. Cvet okružuje petokraka zvezda. To znači da je u srcu čoveka sakrivena njegova svrha, kao mali, uspavani, ružin pupoljak. Odatle, on može rasti i postati divan božanski cvet. Petokraka zvezda, pentagram, je simbol savršenog čoveka, čiji je život vođen dušom i duhom.