Učenici i članovi Lectorium Rosicrucianuma

Šta znači biti učenik ili član Lectorium Rosicrucianuma? Polazišna tačka za to je unutrašnje iskustvo i razumevanje da, bez obzira na naš svakodnevni život u dobro poznatom fizičkom svetu, postoji duhovna sudbina čoveka.

Biti član ili učenik Lectorium Rosicrucianuma (LRC) znači, pre svega, žudeti iz duše za Svetlom duha. Ta želja budi nov pogled i novu orijentaciju u životu, kao i ponovno preispitivanje ličnih vrednosti i prioriteta.

Dve mogućnosti povezivanja sa LRC – lična odluka

Za onoga u kome odzvanja ova nova mogućnost, da li želi da je sledi ili ne, stvar je vrlo lične odluke. Zbog toga postoje dve vrste članstva u LRC-u. Onaj ko odluči da se pridruži LRC-u može da izabere, posle perioda orijentacije i prisustvovanja javnim službama, ili aktivno članstvo ili opšte članstvo. Minimalni uzrast za oba je 18 godina.

Članstvo podrazumeva neformalniju povezanost sa školom, bez dodatnih obaveza. Članovi imaju pristup mnogim događajima i duhovnim sastancima LRC-a, kao što su diskusione grupe, hramske službe i vikend konferencije. Pored toga, članstvo podrazumeva i dobijanje mesečnog pisma i pretplatu na dvomesečni časopis „Pentagram“.

Biti član inicijacijske škole podrazumeva promenu i preporod

Učeništvo u Lectorium Rosicrucianumu nosi u sebi više od članstva. Škola Zlatnog Ružinog Krsta je inicijacijska škola, usmerena na ispunjenje puta transfiguracije; veliki preobražaj čovekove duše, duha i tela. Za preobražaj je potrebna spremnost za promenu i volja za oslobođenjem.

Počinjući sa temeljnim samo-ispitivanjem, učenik je spreman da korak po korak, usaglasi svoj život sa duhovnim ciljem, u jednom živom unutrašnjem procesu. Posle perioda pripreme, učenik usvaja neke osnovne životne promene, kao što su nekonzumiranje alkohola, nikotina ili droge i postaje vegeterijanac, dok se iznutra oslobađa sebičnog i egocentričnog življenja.

Svetlo je učitelj i majstor

Svi sledeći koraci na putu ka oslobađajućoj svesnosti proizilaze iz učestvovanja u uobičajenim susretima i doživljavanju duhovne snage Svetla, u jednozvučju sa ostalim učenicima. Nema učitelja ili majstora koji stoji između učenika i Svetla. Svako sledi put u samo-autoritetu, u skladu sa svojim tempom. Sama Svetlost je učitelj, i direktno znanje koje dolazi od Svetla zovemo Gnoza – spoznaja Boga.

Cilj učeništva je dostizanje univerzalne mudrosti učenja u svakodnevnom životu i služenje čovečanstvu na duhovnom nivou. To povećava želju i nužnost prisustvovanja uobičajenim hramskim službama. U lokalnim centrima Međunarodne Škole Zlatnog Ružinog Krsta, obično se održava nekoliko službi mesečno. Službe traju oko jedan sat. Takođe, učenici učestvuju i na vikend konferencijama u jednom od konferencijskih centara.

Kako postati član

Dodatne informacije o pristupanju Lectorium Rosicrucianumu, bilo kao član ili učenik, možete naći na nacionalnom vebsajtu (linku) LRC. Lectorium Rosicrucianum je neprofitna organizacija koja finansira svoje operativne troškove članarinom i donacijama. Članarina je svedena na najmanje moguću sumu.