Pesnici, filozofi i inicirani

Svi članci uPesnici, filozofi i inicirani

Vekovima je lik najvećeg učitelja srednjeg veka bio pokriven velom zaborava. Više niko nije znao čak ni ime čoveka koji je svojevremeno tako svetlo blistao, bivajući svetlo nade i ispunjenja mnogim ljudima koji tražiše Boga.
Zajedno sa Jan van Rajkenborgom, Kataroz de Petri (1902-1990) bila je u duhovnm vođstvu Lectorium Rosicrucianuma. Ona je ispunila svoj zadatak u pogledu duhovnog razvoja i širenja rada Duhovne Škole Ružinog Krsta po celom svetu.
Jan van Rajkenborgovo pravo ime je bilo Jan Leene (1896-1968. Kao su-osnivač i duhovni vođa Lectorium Rosicrucianum-a, posvetio je svoj život, zajedno sa Kataroz de Petri (1902-1990) izgrađivanju Međunarodne Škole Zlatnog Ružinog Krsta.