Duhovni život

Svi članci uDuhovni život

Put izbavljenja započinje u Vitlejemu, Isusovom mestu rođenja. Kraj tog puta je Golgota, breg nadvladavanja. Između Vitlejema i Golgote nalazi se put ružinog krsta, odumiranja stare prirode. To je najlepša božićna priča koju čovek može doživeti!
Čovek poseduje sposobnost da pojmi spoljašnji svet kao simbole unutrašnjeg života. On često sam stvara takve simbole i nastupa kao mag, koji uz pomoć takvih slika priziva snage, prima ih i daje dalje.
Sve ima suprotan pol: ljubav stoji nasuprot mržnje, mir nasuprot ratu, svetlo nasuprot tami, lepo je suprotni deo ružnog, a sklad je suprotnost neskladu. Svaka akcija izaziva reakciju.
Prelaz iz jedne u drugu eru, kao npr. iz doba Ovna u doba Riba, izaziva mnoge promene. Jednako je tako i danas, kada smo iz ere Riba prešli u eru Vodolije. Uvek samo neznatna manjina u razdobljima preokreta ima uvid u „apokaliptičke događaje“ i sile koje stoje iza
Često smo sami sobom nezadovoljni. Posmatramo određene karakterne osobine, ili životne okolnosti drugih ljudi i mislimo: „Ako bih bio takav, ako bih imao te talente, ili ako bih živeo pod takvim okolnostima, siguran sam da bih više napredovao na putu oslobođenja.“
Želja za prosvetljenjem postoji u svakom čoveku koji ide duhovnim putem. Kako doživeti prosvetljenje, i koji put vodi do njega? Odgovor možemo naći u skrivenim odajama ljudskog srca.
O gnozi i gnosticizmu su napisane čitave biblioteke. Od 1945. Kada su u Nag Hamadiju u Egiptu pronađena 53 gnostička spisa, interes za gnozu neprestano raste. U međuvremenu, od prvog kompletnog izdanja Nag Hamadi tekstova (1977) pojavio se niz rasprava o toj vrlo
“Kakva je korist čovjeku od svega truda njegova, kojim se trudi pod suncem?” Knjiga propovednikova, 1:3,14
Važan uslov za duhovni razvoj je uzdržavanje od svakog oblika kritike. U Jevanđelju po Mateju, glava 7, stih 1, čitamo: “Ne sudite, da vam se ne bi sudilo.” Ovo upozorenje još uvek nije izgubilo od svog značaja.
„Božje biće je poput kruga. Što više neko gleda u taj krug, to više uči o njegovom obliku. A što više neko uči, to više radosti prima od tog kruga.“ Reči filozofa Jakoba Bemea, napisane 1612. godine.
Brate – zastani i utihni – i pokušaj da se setiš. Zaboravi, bar 10 minuta dnevno, da vreme protiče. Posmatraj sebe i svoje bližnje, i pogledaj svoja dela. Pokušaj da objektivno sagledavaš njihove motive i proveravaj rezultate u stvarnosti oko sebe.