Čovek i kosmos

Svi članci uČovek i kosmos

Ljubičasto svetlo je gornja granica nama vidljivog spektra; crveno svetlo je donja granica tog opsega vidljivog zračenja. Iznad gornje granice, kao i ispod donje granice postoji široki radijus zračenja koja su za nas nevidljiva.
Mudrost zvezda… Uvid u način na koji ona deluje na ljudsku svest znači posedovati magični ključ s kojim mogu da se otvore vrata da bi se stupilo u novi život.
Era Vodolije se smatra duhovnom prekretnicom – za društvo, ali i za svakog čoveka posebno. Puno je spekulacija o tome kada počinje Era Vodolije. Da li je već počela, da li tek dolazi, ili je čovečanstvo već u sredini Ere Akvarijusa?
Već četiri decenije unazad, mnogi ljudi prepoznaju i osećaju da svet ulazi u vreme velike promene: mjuzikl „Kosa“ izražava u svojim pesmama osećanje jedne cele generacije u vezi s početkom ere Vodolije.
Era Vodolije donosi nove mogućnosti Zemlji i njenim stanovnicima. Uticaji misterijskih planeta, Urana, Neptuna i Plutona već postupno izbijaju na videlo. Suštinsko pitanje je kako čovečanstvo odgovara na te uticaje.