Majster Ekhart – vesnik univerzalnog hrišćanstva

Vekovima je lik najvećeg učitelja srednjeg veka bio pokriven velom zaborava. Više niko nije znao čak ni ime čoveka koji je svojevremeno tako svetlo blistao, bivajući svetlo nade i ispunjenja mnogim ljudima koji tražiše Boga.

Tako se početkom prošlog veka, tokom epohe klasične idealističke filozofije, nekolicina učenjaka počela baviti starim majstorstvom. Bila je to epoha buđenja i novog početak nakon pobede nad stogodišnjom duhovnom krutošću dogmatske ortodoksije i nad epohom strogo racionalističkog verovanja u razum.

Malo pomalo, ponovo je otkrivan rad Majstera Ekharta i snažno je uticao na značajne filozofe poput Fihtea, Šelinga i Hegela, nadahnuvši njihove misaone tokove. Kao mislilac i svedok poslednjih istina, Majster Ekhart zahvatio je u dubinu jevanđelja u do tada nepoznatoj jasnoći i neverovatnoj živosti. Kao propovednik i pisac sa zanosnim je poletom objavljivao spoznaje koje su nadmašivale sve što su govorili drugi veliki učitelji njegovog doba.

Postavke Majstera Ekharta se s jedne strane temelje na sveobuhvatnom znanju celokupne zapadne filozofije, takođe i nehrišćanske, a s druge strane, pre svega, na spoznajama koje je u svojoj dubokoj nutrini doživljavao kroz razmišljanje i poniranje u sebe. Bio je mističar, filozof, teolog i vesnik božanske istine. On ne donosi nikakvo novo učenje, nego s velikom snagom govora i unutarnjim žarom objavljuje svoja svedočenja u poslednje istine.

Bog se nalazi s one strane svake ljudske mogućnosti predstavljanja. Mi ga ne možemo spoznati ni doživeti – u svakom slučaju to ne možemo našim prirodnim sposobnostima – ni s razumom ni osećanjima, a ni čulima. Na Boga, takođe, ne možemo uticati, ne možemo ga s našom ljudskom voljom – kroz vežbe – na bilo šta prisiliti, ne možemo ga potplatiti molitvom niti ga možemo podmititi činjenjem dobrih dela.

Bog je jedinstvo u svemu i kroz sve. On deluje iz tog jedinstva ostajući pri tim uvek u njemu. On sam ostaje nedodirnutim od svega stvorenog.

Čovek je pak, zbog onoga što se naziva „istočnim grehom“ ispao iz tog božanskog jedinstva. Zaveden svojom samovoljom, prvobitni je čovek, zloupotrebivši svoju slobodu, napustio božanski poredak i vezao se za svet materije. To je svet rascepljenog postojanja i mnogostrukosti. On je nužno nesavršen. Sve je u njemu vremenski ograničeno, podređeno smenama, propadanju i smrti.

U tom svetu međusobno uslovljenih protivrečnosti, čoveku je i Bog protivrečnost. Iz te se protivrečnosti čovek zemaljske prirode ne može izdići sam od sebe. Ali čovek koji iz dubine srca čezne za tim u stanju je ponovo zadobiti izgubljeno jedinstvo s Bogom. Jer u svojoj najdubljoj nutrini čovek je i sam božanske vrste – samo što toga nije svestan, tako da božansko načelo, skriveno u jezgru njegovog bića, ne može biti delotvorno.

To božansko načelo je zarobljenik koji čeka na oslobođenje.

Božanska iskra s dna duše

Majster Ekhart to načelo naziva „iskricom s dna duše“. U učenju modernog Ružinog Krsta ona se naziva duhovnom iskrom. Ako tragaocu pođe za rukom da to besmrtno duhovno načelo, koje miruje u njemu, ponovo probudi u život, može opet uspostaviti jedinstvo s Apsolutnim, može se ponovo roditi u Bogu. Preduslov za takvo „ponovno rođenje“ iz „vode i duha“ jeste da čovek napusti „sve što nije od Boga“, dakle, da raskine sve veze sa ovim svetom. Pre svega, treba se odreći samog sebe, žrtvovati svoj ego, odložiti svoju samovolju i sasvim se prepustiti Božjoj volji. Tu unutarnju prazninu Majster Ekhart naziva „zamiranjem“. Život u toj unutarnjoj praznini za Majster Ekhart znači ostvarenje hrišćanskog siromaštva koje nije spoljnje, već unutarnje – siromaštvo u duhu.

U pogledu tog siromaštva, pre svega se ne radi o spoljnjem odricanju od stvari ovoga sveta, već o napuštanju svih želja, svih zahteva i svih htenja. Tome pripada i žrtvovanje ponosa na vlastito znanje i razumevanje. Ključ je nadvladavanje egocentralnosti, potpuno okretanje Bogu te neograničena spremnost da se dogodi njegova volja.

Majster Ekhart piše: „Odrekne li se neko zbog Boga celoga kraljevstva, a zadrži samoga sebe, nije se ničega odrekao. Ako se, pak, neko tako potpuno odrekne sebe da od njega samoga ne ostane više ništa, on bi se pred Bogom odrekao svega i mogao na ovom svetu zadržati sve što mu beše dano da ima. „

Čoveku je pomoć potrebna zbog vlastite slabosti

Unutarnje sjedinjavanje s Bogom nije iznenadan i jednokratan događaj, već razvojni proces tokom kojeg se čovek ispravnim i ustrajnim trudom postupno približava svome cilju. Pri tome, u načelu, nije potrebno spoljno posredovanje. Međutim, uzme li se u obzir čovekova slabost, ispravno birane spoljne okolnosti i prema vlastitoj ličnosti oblikovan život, primeren velikom cilju,, mogu čoveku biti potpuna pomoć na njegovom putu, čineći ga spremnim čuti unutarnju reč i onda je slediti.

Majster Ekhart piše: „Ide jedna poljem i izgovara svoju molitvu kad opazi boga; ili je u crkvi i opazi Boga. Ako Boga primećuje bolje zato što se nalazi na mirnom mestu, to je zbog njegove nesavršenosti, a ne zbog Boga.“

Bog u se u svakom slučaju ne obraća ljudskoj osobi, već onom božanskom u čoveku. Ma koliko se god ljudska osoba preobrati, dakle, izmeni svoje prirodne na materiju i ego vezane kvalitete, Boga ne može lako dosegnuti. Postati jedno s Bogom može samo ono božansko u čoveku tako što Bog sebe sam prepozna.
Cilj svih čovekovih napora u potrazi za Bogom mora, dakle, biti: onom božanskom u sebi dopustiti da se razvije.

To se događa tako da samospoznajom i unutarnjom prazninom čovek s puta sklanja sve prepreke koje u njemu onemogućuju očitovanje Boga. Samo tako čovek može biti ponovo rođen u Bogu, u Hristu.

Majster Ekhart piše: „Sve svoje proučavanje usmeri na to da Bog u tebi postane velik. Tvoja ozbiljnost i revnost u svemu što činiš ili, pak, ne činiš neka budu Njemu namenjeni“. Čovek, dakle, ima slobodu odlučiti: može slediti nagone svoje ego-zemaljske prirode i živeti prema njima, odnosno, posvetiti pažnju zovu večnosti u sebi. Taj nam zov bez prestanka dolazi u susret, radi se samo o tome da ga čujemo.
Sledeći taj glas, čovek dospeva do suštinskog – do „bivanja“, kako ga naziva Majster Ekhart. Bivanje je suština svakog životnog ispunjenja. Tek kroz bivanje sve dobija svoj smisao, svoju istinsku bit i svoju vrednost. Za istinskog, Duhom prosvetljenog čoveka stvari ovog sveta dobijaju sasvim novo značenje, jer on prepoznaje njihovu nutrinu, njihovu bit, ideju koju im je prvobitno namenio Stvoritelj. Priroda mu tada više ne može stajati na putu, ona ga više ne može čvrsto držati, jer njega „sve stvari upućuju na Boga“.
Sve što je u ovom svetu očitovano ima simboličan karakter. To je obeležje onoga što se skriva iza. U rečima svetog pisma, u svetom jevanđelju, Majster Ekhart je pre svega, video simbolično značenje. Tako su događaji u božićnoj noći metafora za unutarnje rođenje, za rođenje Hristovo, što Bog čini u duši za to pripravnog čoveka.

Sva vera i svo shvatanje postaju plodonosnima tek kroz delo. Ipak, tu se ne misli na „dobra dela“, koja čovek priželjkuje, kako bi njima iskupio svoje večno blaženstvo, već na delo koje proističe iz čovekove posvećene suštine, posvećene osnove. Jer „čoveka ne posvećuju dela, već bivstvovanje posvećuje čovekova dela. Imaj na umu da svoj spas ne zaslužuješ svojim delima, već svojim bivstvovanjem. Samo ako si ispravan, ispravna su i tvoja dela.“ Dobra dela se ne događaju, dakle iz čovekove čvrste namere, već iz božanske osnove u duži – bez ijednog „zašto“. „Ta tako deluje i Bog, a plemenit čovek treba činiti ugledajući se na Njega“.
„Rođenje Boga u dnu čovekove duše“ je molba Majster Ekhart koja se poput crvene niti provlači kroz sve njegove propovedi i spise. Nije se umarao objavljivanjem to u hiljadama metafora i uvek novim frazama. „Dno duše je mesto gde u čoveku deluje Bog i gde se može obaviti unutarnje rođenje“.

„Ima nešto u duši što je skroz naskroz prijemčivo za Boga. U to sam siguran kao što sam siguran u to da živim“, kaže Majster Ekhart. Tom spoznajom on se pridružuje svim istinskim mudracima čovečanstva. Svi oni pokazuju put kojim tragaoci mogu dospeti do istinske slobode i jedinstva s apsolutnim.

CAPTCHA
Ovo pitanje služi radi potvrde da niste robot:
Image CAPTCHA
Unesite karaktere prikazane na slici.