Čoveče spoznaj samog sebe

Jedan od principa svih škola misterija je i samospoznaja. Nad ulazom u Apolonov hram u Delfima možemo pročitati poznate reči: “Čoveče, spoznaj samog sebe”. Sa druge strane, na unutrašnjoj strani tih vratnica čitamo: “I spoznaćeš svet i Boga”. Neki drugi prevodioci veruju da to znači: “I spoznaćeš da sam si Bog”.

Ove reči – i mnogi drugi izvorni uslovi za stupanje na stazu posvećenja božanskih misterija – sve više su degenerisale u kliše i bile primenjivane u svakoj prilici. Tako je, na primer, u poslednjih 30 godina mnogo ezoterijskih pojmova uvršteno u psihologiju. Na kursevima, seminarima i u najrazličitijim terapijama, koriste se pouke iz drevnih misterija. To se takođe dogodilo i sa rečima mudrosti postavljenim iznad ulaza u Apolonov hram.

Naravno, može biti korisno – a često i neophodno – poznavati sopstveni karakter da bismo otkrili
koji su obrasci ponašanja naši sopstveni, a koji oni koje oponašamo, da bismo ove poslednje mogli da odbacimo jer zamagljuju suštinu našeg sopstvenog bića. Brojne bolesti su posledica tenzija između našeg sopstvenog karaktera i obrazaca koje su nam drugi nametnuli. Zasuti smo brojnim terapijama namenjenim za uklanjanje ovih tenzija. Naučni i popularno-naučni metodi nam daju hiljadu i jedno uputstvo za pronalaženje sebe i neutralisanje ostalog. To može da bude veoma korisno u našem svakodnevnom životu i moglo bi da se doživi kao nešto što oslobađa. Ali i pored toga što su ta uputstva u znatnoj meri proistekla iz mudrosti drevnih misterija, ona nemaju onaj isti efekat koji je predviđen drevnim školama misterija!

Samospoznaja kakvu propagiraju današnji metodi, nije ona koja se zahtevala od kandidata, na primer, grčkih misterija. Razlika je u ciljevima koje imaju, psihologija s jedne strane i škole misterija s druge strane. Ti ciljevi su protivrečni jedni drugima. Psihologija nas uči kako da što bolje održimo sebe u ovom svetu, kako da budemo uspešniji, dobijemo bolji posao, da se osećamo srećnije, kako harmoničnije da živimo sa svojim bližnjima, itd. Ovi ciljevi se nesumnjivo mogu pronaći u ovom svetu. Staza misterija pak, vodi kandidata do one tačke u kojoj se suprotnosti i beda sveta mogu ostaviti za sobom. Prva staza je put horizontalnog istraživanja i razvijanja. Druga staza nas vodi naviše i probija ograničenja horizontalnog života.

Dakle, samospoznaja kao preduslov za napuštanje ograničenja sveta nije intelektualno znaje vezano za um određene osobe. Ona se odnosi na unutrašnje znanje, na mudrost koja potiče iz dubokog uvida u čoveka, čovečanstvo i razvoj života u Univerzumu. Da bi se to postiglo, tačka na kojoj stoji taj posmatrač trebalo bi da se nalazi izvan njegove ličnosti, izvan njegovog sveta. Jedino je spolja, odozgo, moguće osmotriti koji je zajednički cilj čovečanstva i kakva je situacija svakog pojedinog člana čovečanstva. Ko god može da dosegne tu “tačku gledišta”, steći će jasnu sliku, oslobođenu velova individualne svesti. Jedino takva tačka gledišta obezbeđuje sliku bez uobičajenih izobličenja i zatamnjenja, nastalih na osnovu ličnih sklonosti posmatrača.

Ovo, naizgled, predstavlja nerešiv problem, jer gde i kako da nađemo tačku izvan naše sopstvene stvarnosti? Drugim rečima, tačku koja je odvojena od našeg ličnog sveta. Napokon, rečeno je da ovaj svet moramo najpre da nadvladamo kako bismo spoznali sebe. Zar to nije kontradiktorno?

Takva kontradiktornost ne može da se reši našom uobičajenom, biološkom misaonom sposobnošću i razmišljanjem.

Međutim, postoji jedna drugačija misaona sposobnost, koja deluje i koja se hrani na drugačiji način i koja se razvija do tog stepena, da kandidat raskida svoje veze s ovom prirodom i biva mu dozvoljeno da stupi u misterije. Ako to rešenje tražimo na osnovu čežnje otvorenog srca, u takvom srcu će se aktivirati novi impulsi, impulsi koji potiču iz Duhovnog jezgra, skrivenog u ljudskom srcu. To jezgro, takođe nazvano i Ruža srca, predstavlja tačku kontakta sa poreklom sveg života. Naime, to jezgro, i pored toga što je duboko zakopano u ljudskom biću, leži izvan njegove ličnosti. Ono je povezano s poljem života iz kojeg ljudi, kao duševna bića, vode poreklo.

Iz tog jezgra, kada se jednom aktivira pomoću Svetla, kreću impulsi koji podstiču čoveka da traga. Ukoliko zaista započne s traganjem, čovek će u dubinama sopstvenog bića otkriti da u njemu deluju dva prirodna poretka: božanski i ljudski. Oba ova aspekta su tokom celog našeg života povezana, ali ne i izmešana. To je za učenika misterija prvi neophodan uvid! Ko nije u stanju da otkrije tu razliku, neće osetiti potrebu ni da premosti taj ambis. Ali onaj ko je spreman da prepozna ta dva aspekta u svom sopstvenom biću, sve više će se truditi da neutrališe onaj tipično ljudski, biološki aspekt, da bi onaj prvobitni, onaj božanski mogao da se ostvari. Ukoliko posmatramo odozgo, zaključujemo da postoje dva, vrlo različita, prirodna poretka. To je drugi neophodan uvid!

Naš je ljudski zadatak da oslobodimo tog Boga koji živi u nama, ali koji ne pripada našem ljudskom svetu. To oslobođenje je centralna tema svih misterija posvećenja.Kada to jednom spoznamo, u stanju smo da smislimo divan metod kako bismo dotakli, probudili i razvili to božansko jezgro. Mnogi su to pokušali, ali sve dok su ti putevi bili zasnovani na poboljšavanju, kultivisanju i uzdizanju našeg Ja, ostajali su bez efekta. Ti putevi su postali zastareli; oni su današnjeg čoveka zatvoreni, jer sada moramo da naučimo da predamo naše Ja, da ga žrtvujemo Duhovnom jezgru u našem srcu. Tada će duša, koju dodiruje, hrani i štiti Božji duh, biti u stanju da se razvije.

Ako potrebu za takvom žrtvom ne razumemo i ne prihvatamo, time osnažujemo naše Ja i posvećujemo se stvaranju “supermena” od naše ličnosti, sa super-sposobnostima i super-svešću. Taj supermen se izdiže iznad gomile – što je ideal kojem streme mnogi – ali i takav, on ostaje ono što je i bio: smrtno ljudsko biće.

Bog, koji je u nama, ne treba i ne može biti razvijen od strane čoveka. Taj Bog postoji! Njemu je samo potreban prostor da se ispolji! Zato moramo naučiti da napravimo mesta za božansku snagu koja živi u nama. To je četvrti uvid!

CAPTCHA
Ovo pitanje služi radi potvrde da niste robot:
Image CAPTCHA
Unesite karaktere prikazane na slici.